Coaching en Teamtraining

Personal coaching: De focus ligt op zelfreflectie en persoonlijke groei. We helpen u om uw veerkracht te vergroten en meer balans in uw leven terug te krijgen. De opbouw van de coaching sessies zorgt ervoor dat de leermomenten en nieuwe inzichten dieper verankerd raken in de dagelijkse praktijk.

Als gecertificeerde coaches zoeken we steeds weer naar verdieping en gebruiken we onze ervaring om mensen en teams te helpen om te groeien. U kunt als nooit tevoren ervaren hoe u zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van uw eigen gedragsrepertoire, om uzelf en uw team tot het allerhoogste niveau te tillen.

Coaching: De focus ligt op zelfreflectie en persoonlijke groei. We helpen u om uw veerkracht te vergroten en meer balans in uw leven terug te krijgen. Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten dieper verankerd raken in de dagelijkse praktijk.

Teamtraining in een Flightsimulator: door gebruik te maken van spel, actie en crisis management ontstaat er meer inzicht in menselijke interactie patronen. In de cockpit en in de lucht bent u letterlijk op elkaar aangewezen en worden aspecten als communicatie, stressbestendigheid en besluitvaardigheid extra belangrijk.

‘Empowering today’s leaders and teams’

Meld u aan en til uw zelf of uw team al in één dag naar grotere hoogte.

Coaching

Samen gaan we onderzoeken welke gedragingen en gewoontes u belemmeren en hoe u duurzaam kunt veranderen. Met behulp van praktische oefeningen komt u stap voor stap dichter bij uw doel. Ons doel is om samen nieuw gedrag te integreren in uw huidige leven.

Het programma bestaat uit 4 modules:

Je gedrag is opgebouwd uit o.a. persoonlijkheid, motieven, waarden en overtuigingen. Afhankelijk van jouw leerdoelen komen deze aspecten in de diverse modules allemaal aan bod. Na een inventarisatie gesprek bepalen we samen welke onderwerpen het beste bij jou passen.

Met behulp van een online platform kun je in je eigen tempo jouw aandachtsgebieden verder onderzoeken. Op gepaste momenten worden er coach gesprekken ingepland. Tijdens deze gesprekken gaan we verder inzoomen en waar nodig verdiepen. De gesprekken zijn op locatie of online. Ook kunnen er altijd via de chatfunctie vragen gesteld worden.

De modules zien er als volgt uit:

Persoonlijkheid: In deze module ontdek je hoe jouw persoonlijkheid invloed uitoefent op de manier waarop je in verschillende situaties handelt. Dit kan je helpen je eigen kwaliteiten en blinde vlekken te ontdekken. Tijdens de coaching sessies kunnen we met behulp van een persoonlijkheidsanalyse je kenmerken, kwaliteiten en blinde vlekken inzichtelijk maken. Deze analyse zal gedurende de sessies voor nog meer verdieping en inzichten zorgen. Door met een helicopterview naar jezelf te kijken ontdek je hoe jouw persoonlijkheid invloed uitoefent op de manier waarop je in verschillende situaties handelt. De focus ligt op zelfreflectie en persoonlijke groei. Zo maken we talenten en kwaliteiten inzichtelijk, en vergroten we met behulp van een actieplan de slagkracht, daadkracht en effectiviteit. Zo kun je je ontwikkelingsmogelijkheden verkennen en leren toepassen.

Drijfveren en Motivatie: Deze module is gericht op de drijfveren en motieven die je keuzes bepalen. We weten allemaal dat een goede balans tussen werk en privé heel belangrijk is om veerkrachtig in het leven te staan. Je wilt bewust leven, goede keuzes maken en genoeg energiegevers in je leven inbouwen. Door meer zelfinzicht en een goed beeld van je bewuste en onbewuste keuzes kun je een nieuwe koers in je leven beter bepalen.

Waarden en Overtuigingen: Gedurende deze module kun je gaan ontdekken wat je waarden en overtuigingen zijn en hoe je hier zelf invloed op uit kan oefenen. Verder ga je in deze fase ontdekken wat echt belangrijk voor je is, hoe je belemmerende patronen kunt doorbreken en hoe je nieuw gedrag kunt borgen. Zo kun je stoppen met jezelf te veroordelen en verandert zelfkritiek in zelfwaardering en dat is pure winst.

Missie en Zingeving: In deze module krijg je antwoorden op de meest essentiële vragen in het leven. Waardoor voel jij je levenskracht stromen? Gedurende deze module borgen we jouw nieuwe identiteit.

Toepassingen

De feedback die je tijdens de coach sessies krijgt kan de basis zijn van jouw verdere onderzoek naar jouw ontwikkelingsmogelijkheden.

Je kunt hierbij denken aan de volgende toepassingen:

 • Communicatie verbeteren
 • Probleemoplossende strategieën versterken
 • Conflicten oplossen
 • Omgaan met veranderingen
 • Stressreacties begrijpen
 • Diversiteit in leer- en werkstijl waarderen
 • Stijl van leidinggeven ontwikkelen
 • Werkrelaties verbeteren
 • Mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling verkennen
 • Betere keuzes leren maken
 • Positiever en gelukkiger in het leven leren staan

Teamtraining in een simulator

Het bedrijfsleven heeft veel raakvlakken met het besturen van een vliegtuig. In de cockpit en in de lucht bent u letterlijk op elkaar aangewezen en worden aspecten als communicatie, stressbestendigheid en besluitvaardigheid extra belangrijk.

Met behulp van een flight simulator leggen we op een leuke, snelle en doeltreffende manier de kern van het team en z’n effectiviteit bloot. Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten dieper verankerd raken in de dagelijkse praktijk. Op een manier die blijvend resultaat oplevert.

U wordt getraind in het gebruiken van communicatieprocessen die in de luchtvaart door piloten gebruikt worden om complexe problemen in een korte tijd op te kunnen lossen. Onze unieke en geavanceerde trainingsprogramma’s zorgen ervoor dat teamleden elkaar goed leren kennen. We vergroten het vertrouwen binnen het team en maken talenten en kwaliteiten inzichtelijk met als doel de slagkracht, daadkracht en effectiviteit binnen het team te vergroten.’Lasting team performance improvement’

‘Lasting team performance improvement’

The smart shortcut to lasting performance improvement.
The Helicopterview method is a new training formula, combining team play, action and urgent problem solving using a flight simulator.
This unique and effective Team and Leadership training is designed for leaders and teams from all fields.
Conventional team and leadership training only activates rational parts of the brain, causing a momentary learning process. The Helicopterview method accesses both the intuitive and rational parts of the brain, making performance improvement deep and lasting.

Menselijke interactie

De training in een flight simulator is de ideale omgeving om een dieper inzicht te krijgen in het menselijke brein. Dit programma is ontworpen om zowel de intuïtieve automatische, als de bewuste rationele delen van uw brein aan te spreken. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in uw eigen communicatieve repertoire en dat van uw teamleden.

‘Boost your grip on human interaction’

Boost your understanding of human interaction in just one day.
Every human being possesses a set of reflex actions, a familiair and automatic reaction pattern, which we also call: ‘the blueprint’.
Revealing the blueprint during this one day training creates the ideal environment to get deeper understanding about human interaction and performance.

Als MBTI coach zoeken we naar toepassingen van nieuwe skills en tools die bijdragen aan een efficiëntere communicatie en een betere samenwerking.
Optioneel kunnen we van ieder teamlid vooraf aan de training een persoonlijkheidsanalyse maken. Deze analyse zal gedurende de trainingsdag gebruikt worden en voor nog meer verdieping en inzichten zorgen. Dit inzicht resulteert in betere leiderschapskwaliteiten en een soepelere en slagvaardigere samenwerking binnen uw team.

Teamwork geeft het beste resultaat wanneer teamleden elkaars expertises en ervaring willen en kunnen raadplegen en benutten. Inzicht in uw persoonlijke kenmerken en dat van uw teamleden zorgen voor een effectieve samenwerking. Collectieve denkkracht overstijgt individuele intelligentie.

De Flight simulator

Vliegen in een flight simulator is niet alleen een spannende belevenis maar juist ook een bijzonder leerzame ervaring waarbij u mensen van verschillende kanten leert kennen.

In de cockpit en in de lucht bent u letterlijk op elkaar aangewezen en worden aspecten als communicatie, stressbestendigheid en besluitvaardigheid extra belangrijk.

It’s a thrilling and strong bonding experience to keep a million dollar plane in the air with your team

Throughout the training day you and your team will fly 3 hours in a real commercial flight simulator. During the flight you will be solving complex tasks requiring teamwork to safely land the aircraft.
Technical briefing: Incredible as it may sound, after the 1 hour instruction from the pilot, you will be able to fly the plane yourself. You and your team will take off, land and solve technical and operational problems during the flight.
Simulator: The flight simulator of the type Boeing 737, Embraer 190 simulator and Boeing 777 is being used worldwide by many airlines. You will feel no difference from flying a real plane; all sounds en visuals will be equal to reality.

Tijdens een vlieg technische briefing van de piloot, leert u de basisvaardigheden van het vliegen zoals de start, de kruisvlucht en de landing. Het zal alle concentratie van u en uw team vereisen om de missie te laten slagen. Jullie zullen worden uitgedaagd om diverse complexe problemen op te lossen terwijl u een toestel van tientallen miljoenen euro’s in de lucht moet houden.

We gebruiken vluchtsimulatoren van het type: Embraer 190, Boeig 737 en Boeing 777. Deze toestellen worden wereldwijd gebruikt door vele luchtvaartmaatschappijen. De geluiden en visuele beelden zijn zo realistisch dat u geen verschil voelt met het vliegen in een echt vliegtuig.

Kijk naar deze korte impressie om te zien hoe het is om samen met uw team na het volbrengen van een missie in een flight simulator weer veilig te landen.

Programma

Het programma van de teamtraining in een flight simulator is verdeeld in 3 delen:

1. Het theoretische deel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De dag begint met een lezing over crisissituaties en de beperkingen van het menselijk brein.
 • Vervolgens komen thema’s en vaardigheden aan bod die in de luchtvaart gebruikt worden en bijdragen aan stressbestendigheid, een efficiëntere communicatie en een beter en flexibel besluitvormingsproces.
 • Tenslotte krijgt u een vlieg technische briefing: In dit deel wordt de basis gelegd voor een goede ‘airmanship’. U leert de basisprincipes van het vliegen van de start tot de landing en het verdelen van de taken binnen het team.

2. De flight simulator (3 uur):

Vervolgens begint het operationele trainingsdeel in een flight simulator. Tijdens dit deel gaat u in teams bewapend met nieuwe vaardigheden een echt commercieel vliegtuig besturen en problemen oplossen en de druk en stress van een crisissituatie ervaren.

3. Evaluatie: 

Er wordt uitgebreid nagepraat en er zal genoeg tijd zijn om vragen te beantwoorden. Het is een mooi moment voor reflectie waarbij de kwaliteiten van ieder teamlid en de kern van het team en z’n effectiviteit bloot komt te liggen. Dit zorgt bovendien voor wederzijds begrip, vertrouwen en motivatie.

One day training course

While keeping a multimillion dollar plane in the air, you will solve complex teamwork challenges, while working in a dynamic, unfamiliar environment. During this assignment you can strenghten your team through a strong bonding experience, increase in depth insight about human performance and interaction under pressure, and experience how to mobilize your own leadership and communicative repertoire for excellent and lasting day to day results.
It will require a high level of concentration from all your team members to save the day. While doing so, you will be equipped with insight and tools you can use for day to day challenging situations. During this enjoyable day, you will get to know and understand each other and yourself better throughout the training. You and your team will learn about responding to situations from a strategic point of view, instead of reacting from a automatic reflex.

‘Deep down you already know what feels right for you’

Team

Pelle van der Lee: Eigenaar/Coach

Als gecertificeerd MBTI coach blijf ik mezelf ontwikkelen en zoek steeds weer naar verdieping. Ik gebruik mijn ervaring om mensen en teams te helpen om te groeien, betere keuzes te maken en energieker te leven.

Ik creëer een veilige leeromgeving waardoor mensen zich open durven op te stellen met als resultaat dat ze meer van zichzelf en elkaar durven laten zien. Ik focus tijdens mijn trainingen op de verbinding met jezelf. Door een beter bewustzijn van wie je bent en wat je doet leer ik mensen om vanuit hun eigen kracht een nieuwe richting te bepalen. Door de onderlinge interactie worden de leermomenten groter en beter verankerd. Mijn vasthoudendheid, directe feedback en het tot de kern komen van de oorzaak van belemmerend gedrag zorgen ervoor dat ik mensen help op mentaal vlak blijvend te groeien.

Mijn achtergrond ligt in de luchtvaart. Gedurende mijn carrière als vlieger heb ik me altijd geïnteresseerd voor het sociale aspect tijdens het vliegen en het oplossen van problemen. Diverse opleidingen als instructeur/coach hebben geresulteerd in een jarenlange ervaring als flight simulator en route instructeur. Deze opgedane kennis en ervaring heb ik gebruikt om mijn eigen coaching en teamtrainingen te geven.

Daarnaast heb ik een onderzoek gedaan naar menselijk falen in luchtvaartcrashes. Deze afstudeerscriptie gaf me diepgaande kennis in team en menselijk falen in de cockpit. Inzichten in gedrag en simulatietechnieken hebben geleid tot een koppeling op deze gebieden en het met veel plezier geven van hoogwaardige trainingen.

Mijn energie gaat stromen:
Tijdens open, eerlijke en kwetsbare gesprekken. Maar ook van samen nieuwe dingen doen en ontwikkelen. Mensen helpen dichter bij zichzelf en elkaar te komen. Ik krijg levenskracht als ik echte verbinding voel met mijn gezin, familie en vrienden.

Keywords: MBTI | Mental Coach | Team Trainer | Flight simulator Instructeur | Piloot |Crew Resource Management | Human Factors | Threat & Error Management | Critical thinking

Muriël Dalmulder: Coach

“Vanuit mijn 17 jaar ervaring als marketing- en communicatiemanager en director bij prachtige merken, waaronder Red Bull en Diesel, weet ik dat ik het verschil kan maken. Ik ken de disbalans tussen jezelf zijn en wat er van je wordt verwacht. Ik heb er geleerd hoe belangrijk het is om te leven vanuit jezelf, vanuit je eigen kracht. Pas dan ben je in elke situatie in balans en ervaar je vervulling en geluk in je leven. Die pure kern, die authentieke kracht ligt verscholen achter wat je zelf denkt, hoe de omgeving denkt en wat je meeneemt uit je verleden. Ik laat zowel persoonlijk als in teamverband zien dat het anders kan en haal remmingen op een dieper niveau weg. Zodat mensen gelukkiger en effectiever kunnen zijn, zowel privé als in hun werk!”

Muriël Dalmulder is Internationaal Life-and Leadership Coach en Trainer of Excellence. Ze is ABNLP Certified Trainer of NLP, Master Practitioner of TimeLineTherapy™ en Master Hypnotist. Ze is gecertificeerd door de American Board of NLP.

En door Eric Pearl opgeleid en gecertificeerd als Reconnective Healing Practitioner Level 3. Ook is ze founder van Sound of OHM en het 4-month Premium Coaching Program realEASE. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met diverse vormen van Yoga, Energiewerk en Meditatie en houdt haar kennis up-to-date op het gebied van transformatie van gedrag.

Contact

Voor vragen en informatie kun je onderstaand formulier invullen of bellen met 06 22993229.

Alvast dank.

  Schuiven naar boven