Blijvend team resultaat

Met behulp van een flight simulator leggen we op een leuke, snelle en doeltreffende manier de kern van het team en z’n effectiviteit bloot. Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten dieper verankerd raken in de dagelijkse praktijk. Op een manier die blijvend resultaat oplevert.

U wordt getraind in het gebruiken van communicatieprocessen die in de luchtvaart door piloten gebruikt worden om complexe problemen in een korte tijd op te kunnen lossen. Onze unieke en geavanceerde trainingsprogramma’s zorgen ervoor dat teamleden elkaar goed leren kennen. We vergroten het vertrouwen binnen het team en maken talenten en kwaliteiten inzichtelijk met als doel de slagkracht, daadkracht en effectiviteit binnen het team te vergroten.

‘Lasting team performance improvement’

The smart shortcut to lasting performance improvement.
The Helicopterview method is a new training formula, combining team play, action and urgent problem solving using a flight simulator.
This unique and effective Team and Leadership training is designed for leaders and teams from all fields.
Conventional team and leadership training only activates rational parts of the brain, causing a momentary learning process. The Helicopterview method accesses both the intuitive and rational parts of the brain, making performance improvement deep and lasting.
Schuiven naar boven