Dag 2: Verdieping

Tijdens de verdiepingsfase gaan we op zoek naar wat we nu echt willen en waar we gelukkig van worden. Door belemmerende patronen te leren herkennen voorkom je dat je steeds weer terug valt. Door belemmerende overtuigingen om te zetten in bekrachtigende overtuigingen is het mogelijk om in 30 dagen je gedrag te veranderen en een voor jou gewenste situatie creëren.

Het trainingsprogramma van dag 2 bestaat uit drie onderdelen:

1. Reflecteren

Als je na de eerste trainingsdag enige tijd aan de slag bent gegaan met nieuwe kennis en inzichten dan kun je erachter komen dat jouw doelen misschien niet het gewenste resultaat hebben.  Doordat je intensief aan de slag gaat met nieuwe doelen en gedrag vergroot dat je bewustzijn en roept dat nieuwe vragen op. Hiermee gaan we in het eerste deel van de dag aan de slag.

Waarden en overtuigingen

Tijdens dit deel van de training gaan we verder verdiepen en tot de kern komen van wat nu echt belangrijk voor je is. Wat zijn je belangrijkste waarden in je leven? Hoe bereik je wat echt belangrijk voor je is? Welke belemmerende overtuigingen houden je tegen? In deze fase van de training gaan we negatieve patronen doorbreken en nieuw positief gedrag aanleren en verankeren.

Actieplan

De kennis en inzichten die je in de gehele trainingsperiode hebt opgedaan, gaan we vertalen naar nieuwe doelen en een concreet actieplan.

Dag 3: De Missie

Schuiven naar boven