visie

Veel trainingen werken niet

De meeste teamtrainingen doen vooral aan kennisoverdracht. Maar wanneer je weer op je werkplek bent blijkt dat er niet veel is veranderd. Je krijgt weliswaar kennis aangereikt maar die blijft niet hangen. Dat komt omdat je in de dagelijkse praktijk vastzit in hardnekkige en vastgeroeste patronen.

Onze teamtrainingen hebben wel impact

Wij zijn er in gespecialiseerd om gedrag in kaart te brengen en de patronen die hier aan ten grondslag liggen, bloot te leggen.

Wij plaatsen jou en je team in situaties waarin vanzelf samengewerkt wordt. Hiervoor worden verschillende werkvormen gebruikt. Geen droge theorie, maar direct aan de slag. We geven iedereen naar behoefte de nodige persoonlijke aandacht. Door op zowel persoonlijk als groepsdynamisch vlak gecoacht te worden, krijgt deze teamtraining extra waarde. Door de interactie met anderen word je zelf aan het denken gezet. Hierdoor krijgt deze teamtraining extra diepgang.

Onze overtuiging is dat inzicht in persoonlijkheid en gedrag van jezelf en je teamleden noodzakelijk is om je doelstellingen te kunnen bepalen, behalen en vol te houden.

Snel en duurzaam resultaat

Jezelf en je teamleden kennen is cruciaal voor persoonlijke groei en de groei van je team; zonder dat blijven je voornemens oppervlakkig, onpersoonlijk en tijdelijk.

Gedurende de training ontwikkelen we je zelfbewustzijn, begrip voor teamleden en het vermogen voor het herkennen en benutten van elkaars kwaliteiten.

Bij het trainen van teams is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan vertrouwen en team synergie, zodat er een goede sfeer en een optimale onderlinge verhouding ontstaat. Ook maken we talenten en kwaliteiten inzichtelijk, en vergroten we de slagkracht, daadkracht en effectiviteit binnen teams. We zorgen ervoor dat teamleden elkaar goed leren kennen door het ontwikkelen van zelfbewustzijn, begrip voor teamleden en het herkennen en benutten van elkaars kwaliteiten.

Dit resulteert in een soepele en slagvaardige samenwerking waarbij de kwaliteiten van alle teamleden gebruikt worden.

 

 

Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten diep verankerd raken in de dagelijkse praktijk.

 

 

Loopt het niet lekker in jouw team en worden afspraken niet nageleefd? Roept overleg irritaties op of worden ideeën niet concreet?

Met de teamtraining van de Helicopterview til je al in één dag jouw team naar grotere hoogte.

 

Schuiven naar boven