Werkwijze

Het trainingsprogramma voor zowel coaching als de team training bestaat uit drie onderdelen:

  1. Persoonlijkheidsprofiel

Vooraf aan de training krijg je een grondig persoonlijkheidsonderzoek. Op basis van gevalideerde vragenlijsten wordt een persoonlijk profiel samengesteld waarin jouw eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen inzichtelijk gemaakt worden. Onze persoonlijkheid is van invloed op vrijwel ieder aspect van ons gedrag en wordt gevormd door een aantal factoren. Als je die bij jezelf herkent, begrijp je beter waarom je bepaald gedrag vertoont.

2. Training

Voor coaching en team training werken we beide in groepen. De groepsgrootte kan variëren tussen de 4 en 12 personen. Gedurende de training word je indien hier behoefte aan is apart genomen voor een stuk persoonlijke coaching.

Gedurende de training volgen we een science based model en wordt aan de hand van je persoonlijkheidsprofiel, opdrachten en workshops je gedrag verder in kaart gebracht. Denk hierbij aan barrières, valkuilen, blokkades en negatieve gedragspatronen. Voor bestaande teams wordt op deze manier snel helder waar het goed in is en wat nog ontwikkeld mag worden. Vervolgens zullen we samen nieuwe doelen gaan bepalen.

3. Actieplan

Na het bepalen van je doelen, maken we samen een actieplan in de vorm van een gepersonaliseerd programma met uitdagingen die aanzetten tot ander gedrag. Zodanig dat persoonlijke doelstellingen wél worden bereikt.

 

 

 

Schuiven naar boven