Programma

Het programma van de teamtraining in een flight simulator is verdeeld in 3 delen:

1. Het theoretische deel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De dag begint met een lezing over crisissituaties en de beperkingen van het menselijk brein.
  • Vervolgens komen thema’s en vaardigheden aan bod die in de luchtvaart gebruikt worden en bijdragen aan stressbestendigheid, een efficiëntere communicatie en een beter en flexibel besluitvormingsproces.
  • Tenslotte krijgt u een vlieg technische briefing: In dit deel wordt de basis gelegd voor een goede ‘airmanship’. U leert de basisprincipes van het vliegen van de start tot de landing en het verdelen van de taken binnen het team.

2. De flight simulator (3 uur):

Vervolgens begint het operationele trainingsdeel in een flight simulator. Tijdens dit deel gaat u in teams bewapend met nieuwe vaardigheden een echt commercieel vliegtuig besturen en problemen oplossen en de druk en stress van een crisissituatie ervaren.

3. Evaluatie: 

Er wordt uitgebreid nagepraat en er zal genoeg tijd zijn om vragen te beantwoorden. Het is een mooi moment voor reflectie waarbij de kwaliteiten van ieder teamlid en de kern van het team en z’n effectiviteit bloot komt te liggen. Dit zorgt bovendien voor wederzijds begrip, vertrouwen en motivatie.

‘One day training course’

While keeping a multimillion dollar plane in the air, you will solve complex teamwork challenges, while working in a dynamic, unfamiliar environment. During this assignment you can strenghten your team through a strong bonding experience, increase in depth insight about human performance and interaction under pressure, and experience how to mobilize your own leadership and communicative repertoire for excellent and lasting day to day results.
It will require a high level of concentration from all your team members to save the day. While doing so, you will be equipped with insight and tools you can use for day to day challenging situations. During this enjoyable day, you will get to know and understand each other and yourself better throughout the training. You and your team will learn about responding to situations from a strategic point of view, instead of reacting from a automatic reflex.
Schuiven naar boven