Medische missers in ziekenhuizen; te voorkomen of niet?

In mijn vorige artikel “Vliegtuigcrash; menselijke fout of niet?” Beschreef ik dat het grootste deel van de ongelukken veroorzaakt wordt door menselijke fouten.

Menselijke fouten

Menselijke fouten vinden overal plaats en hebben vaak niets te maken met bewust handelen of gebrek aan professionaliteit. De kern van de oorzaak van menselijke fouten heeft alles te maken met de beperkingen van het menselijk brein.  Menselijke fouten worden veroorzaakt door 1. Aannames, 2. Ontbrekende informatie en 3. Conflicterende informatie.

Bovendien is de organisatiecultuur erg bepalend voor gedragingen en besluitvorming binnen een team.

Medische fouten

Honderden ziekenhuispatiënten komen in Nederland elk jaar om het leven door medische missers. Hoe kunnen deze onnodige fouten in de behandeling vermeden worden?

Wat zou er gebeuren als er in Nederland ieder jaar een volle Boeing 747 zou neerstorten?

Crew resource management

De jaren ’70 en ’80 waren het toneel van een reeks onnodige crashes en gaven de luchtvaartindustrie aanleiding tot het ontwikkelen van een revolutionair nieuw systeem van vliegtraining en het delen van informatie. Dit systeem heet: Crew Resource Management. Ondanks een sterk groeiende luchtvaartindustrie is het aantal ongelukken fors afgenomen en is de luchtvaart nog nooit zo veilig geweest.

In de luchtvaart is om hulp kunnen vragen en het gezamenlijk, constructief en snel kunnen oplossen van vraagstukken een essentiële competentie.

Teamtraining

Met de teamtrainingen van The Helicopterview zijn niet alleen teams uit het bedrijfsleven geholpen om beter te leren samenwerken, maar kunnen we ook medische teams helpen beter te leren communiceren, efficiënter samen te werken en veiliger te opereren.

De focus van de training ligt op de volgende aspecten:

  • Hiërarchie.
  • No blame communicatie en rapportage.
  • Closed loop communicatie.
  • Gezamenlijk, effectief en doelgericht problemen oplossen.
  • Creëren van een gezamenlijke en uniform situationeel bewustzijn.

Voor vragen en meer informatie bel gerust (06 22993229) of mail naar [email protected]

Schuiven naar boven