Teamrol management

Het begrip ’teamrol’ is geïntroduceerd door dr. Meredith Belbin van BelBin Associates in Cambridge. Hij onderzocht twee decennia lang de psychologische wetmatigheden die van invloed zijn op het goed en bevredigend samenwerken van teams. Hoe komt het dat zoveel teams, samengesteld uit zeer getalenteerde individuen, falen, terwijl teams die met veel bescheidener talenten zijn toegerust, harmonieus en succesvol opereren?

Belbin’s research leidde tot het Teamrol Model. Teamrol Management is een praktisch en constructief model dat een aantal begrippen en technieken omvat die dienen om inzicht te verschaffen in hoe teams werken en hoe hun effectiviteit vergroot kan worden.

Schuiven naar boven