Visie

Veel trainingen werken niet

De meeste workshops en teamtrainingen doen vooral aan kennisoverdracht. Maar wanneer je weer op je werkplek bent blijkt dat er niet veel is veranderd. Je krijgt weliswaar kennis aangereikt maar die blijft niet hangen. Dat komt omdat je in de dagelijkse praktijk vastzit in hardnekkige en vastgeroeste patronen.

Onze coaching en teamtrainingen hebben wel impact

Of je kiest voor coaching of teamtraining, wij zijn er in gespecialiseerd om gedrag in kaart te brengen en de patronen die hier aan ten grondslag liggen, bloot te leggen.

Wij werken in groepen en plaatsen je in situaties waarin vanzelf samengewerkt wordt. Hiervoor worden verschillende werkvormen gebruikt. Geen droge theorie, maar direct aan de slag. We geven iedereen naar behoefte de nodige persoonlijke aandacht. Door op zowel persoonlijk als groepsdynamisch vlak gecoacht te worden, krijgt coaching een praktische waarde. Door de interactie met anderen word je zelf aan het denken gezet. Hierdoor krijgt coachen in groepen extra diepgang.

Snel en duurzaam resultaat

Jezelf kennen is cruciaal voor persoonlijke groei; zonder dat blijven je voornemens oppervlakkig, onpersoonlijk en tijdelijk.

Onze overtuiging is dat inzicht in je eigen persoonlijkheid en gedrag noodzakelijk is om je doelstellingen te kunnen bepalen, behalen en vol te houden.

Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten diep verankerd raken in de dagelijkse praktijk.

 

 

Schuiven naar boven