visie

Onze training heeft impact

Wij zijn er in gespecialiseerd om gedrag in kaart te brengen en de patronen die hier aan ten grondslag liggen bloot te leggen. Waarom maak je bepaalde keuzes ten aanzien van gedrag.  De focus ligt op zelfreflectie en persoonlijke groei. We helpen je om je veerkracht te vergroten en meer balans in je leven terug te krijgen.

We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen. Geen droge theorie, maar direct aan de slag.

Alle belangrijke vragen over jouw leven kun je beantwoorden als je jezelf goed kent. Als je eerlijk naar jezelf durft te kijken, kun je stoppen met jezelf te veroordelen en jezelf gaan accepteren. Zo verandert zelfkritiek in zelfwaardering. En dat is pure winst. Jezelf kennen is cruciaal voor persoonlijke groei; zonder dat blijven je voornemens oppervlakkig, onpersoonlijk en tijdelijk.

Bij het trainen in groepen coachen we op zowel persoonlijk als groepsdynamisch vlak. Hierdoor krijgt coaching een praktische waarde. Door de interactie met anderen word je zelf aan het denken gezet.

Door de opbouw van de training zullen de leermomenten en nieuwe inzichten diep verankerd raken in de dagelijkse praktijk.

Werkwijze

Schuiven naar boven