Vliegtuigcrash; menselijke fout of niet?

Het vaststellen van de oorzaak van een vliegtuigcrash is aan de onderzoek raad. Uit statistieken blijkt dat het grootste deel van de ongelukken in de luchtvaart veroorzaakt wordt door menselijke fouten. De conclusie ‘menselijke fout’ impliceert dat dit voorkomen had kunnen worden en dat de piloten niet professioneel genoeg gehandeld zouden hebben. Door intensieve training is het vliegen nog nooit zo veilig geweest, maar fouten worden nog steeds gemaakt.

De waarheid van de oorzaak van een menselijke fout heeft alles te maken met de beperkingen van het menselijk brein.

Een menselijke fout heeft 3 oorzaken:

  • Aannames: In een complexe werksituatie is het verleidelijk en vaak ook erg logisch bepaalde aannames te maken. Het kan voorkomen dat verkeerde aannames tot een ongewenste situatie leiden.
  • Ontbrekende informatie: Zeker in hogedruk situaties met beperkte tijd is het lastig om alle relevante informatie te verzamelen. Het gevolg is dat je situationeel bewustzijn beperkt en dus niet compleet is. Hierdoor kun je situaties verkeerd inschatten en verkeerde beslissingen maken.
  • Conflicterende informatie: Situaties kunnen veranderen en als het beslissingsproces hier niet op aangepast wordt kan dit leiden tot een ongewenst resultaat.

De theorie oogt simpel, maar in situaties die van de standaard afwijken wordt het een stuk ingewikkelder, zeker als deze druk en stress oproepen.

Bovendien wordt het beslissingsproces erg beïnvloed door de organisatiecultuur van een bedrijf. Een bestaande organisatiecultuur kan zo sterk zijn dat nieuwe leden de bijbehorende gedragingen, houding en normen zich snel eigen maken.

Hoe voorkom je menselijke fouten?

Afsluitend aan mijn studie luchtvaarttechniek heb ik een afstudeeronderzoek gedaan naar oorzaken van menselijke fouten in de cockpit. Dit gaf me diepgaande kennis die ik hedendaags als piloot en instructeur op een Boeing 777 vaak kan gebruiken. Gedurende mijn 20-jarige carrière als vlieger heb ik me verdiept in het aanpakken en oplossen van complexe situaties. Geen enkele situatie is gelijk en vraagt dus om een andere specifieke aanpak.

Door het verbeteren van de onderstaande twee processen verbeter je de samenwerking en verklein je de kans op menselijke fouten:

  • Team rol management: Sterke leiderschapskwaliteiten en een hecht team reduceren de kans op menselijke fouten aanzienlijk. Teamleden die zich kwetsbaar opstellen en om hulp durven vragen halen het beste uit een team.
  • Crew resource management: Het gebruik van specifieke communicatieprocessen waar piloten in getraind worden om problemen aan te pakken resulteren in het juiste situationeel bewustzijn en een optimaal beslissingstraject.

Wie kan hier nog meer van leren?

Het bedrijfsleven kan ook veel leren van deze ontwikkelingen en kennis uit de luchtvaart.

Met een uniek en geavanceerd trainingsprogramma vlieg je letterlijk de wereld rond in een ultra moderne flightsimulator waar piloten ook in trainen. Gedurende een inspirerende en spannende dag leert u veel over uzelf en uw teamleden. U neemt deze ervaring en direct toepasbare vaardigheden mee naar uw eigen werksituatie. Van deze intensieve en uiterst effectieve trainingsmethode heeft uw team en bedrijf nog jaren profijt.

Neem contact met ons op, mail naar [email protected] of bel 06 22993229

 

Schuiven naar boven